Bộ máy tính

Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B660 - Core i7/ i5 - 32G/ 16G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

H610 - Core i5/ i3 - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B560 - i5 11400f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 10.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

H510 - i3 10100f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

900,000₫
từ 8.450.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B460 - i5 10400f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 1660/ 1650/ 1060/ 1050Ti
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 9.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 14

H410 - i3 10100f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1660/ 1650/ 1060/ 1050Ti
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 7.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B360 - i5 9400f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1660/ 1650/ 1060/ 1050Ti...
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 6.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 14

H310 - i3 9100f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1660/ 1650/ 1060/ 1050Ti
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 5.750.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B150/ H110 - Core i5/ i3 - 8G/ 4G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1060/ 1050Ti/ 750Ti/ 750...
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 3.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 12

B85/ H81 - Core i7/ i5/ i3 - 8G/ 4G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1060/ 1050Ti/ 750Ti/ 750...
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 3.350.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 13

B75/ H61 - Core i7/ i5/ i3 - 8G/ 4G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1060/ 1050Ti/ 750Ti/ 750...
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 2.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 12

B550 - Ryzen 7 - 32G/ 16G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 01

Máy đồng bộ DELL/ FUJITSU/ HP...

CPU core i3/ Pen G - RAM 4G/ 2G

Ổ cứng SSD 120G/ HDD 250G

    

0₫
từ 1.380.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 02

Máy đồng bộ DELL/ FUJITSU/ HP...

CPU core i5/ i3 - RAM 8G/ 4G

Ổ cứng SSD 120G/ HDD 250G

    

0₫
từ 1.780.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 03

Máy đồng bộ DELL/ FUJITSU/ HP...

CPU core i7/ i5 - RAM 16G/ 8G

Ổ cứng SSD 240G/ HDD 500G

    

0₫
từ 2.480.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 02

Máy đồng bộ DELL/ FUJITSU/ HP...

CPU core i5/ i3 - RAM 8G/ 4G

Ổ cứng SSD 120G/ HDD 250G

VGA rời hỗ trợ đồ họa

0₫
từ 2.180.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 01

CPU Pen E - RAM 4G/ 2G

Ổ cứng SSD 80G/ HDD

 

0₫
từ 480.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 03

CPU core i3/ Pen G - RAM 4G/ 2G

Ổ cứng SSD 120G/ HDD 250G

 

0₫
từ 1.080.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 10

CPU core i5/ core i3 - RAM 8G/ 4G

Ổ cứng SSD 120G/ HDD 250G

 

0₫
từ 1.480.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 04

CPU core i3/ Pen G - RAM 8G/ 4G

Ổ cứng SSD 240G/ HDD 500G

VGA rời hỗ trợ đồ họa

0₫
từ 1.680.000

Màn hình máy tính

Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 32

LG, SAMSUNG, DELL, ASUS, AOC, BENQ, VIEWSONIC, PHILIPS…

0₫
từ 2.950.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 27

LG, SAMSUNG, DELL, ASUS, AOC, BENQ, VIEWSONIC, PHILIPS…

0₫
từ 1.950.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 27 cao cap

LG, SAMSUNG, DELL, ASUS, AOC, BENQ, VIEWSONIC, PHILIPS…

0₫
XIN LIÊN HỆ
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 27 cong

LG, SAMSUNG, DELL, ASUS, AOC, BENQ, VIEWSONIC, PHILIPS…

0₫
từ 2.480.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 24

LG, SAMSUNG, DELL, HP, ACER, ASUS, AOC, BENQ, VIEWSONIC, PHILIPS...

0₫
từ 1.690.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 24 cong

LG, SAMSUNG, DELL, HP, ACER, ASUS, AOC, BENQ, VIEWSONIC, PHILIPS...

0₫
XIN LIÊN HỆ
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 23

LG, SAMSUNG, DELL, HP, ACER, ASUS, AOC, BENQ, VIEWSONIC, PHILIPS...

0₫
từ 1.450.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 22

LG, SAMSUNG, DELL, HP, ACER, ASUS, AOC, BENQ, VIEWSONIC, PHILIPS...

0₫
từ 1.280.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 20

LED, LCD - LG, SAMSUNG, HP, ACER, ASUS...

0₫
từ 980.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 19

LED, LCD - LG, SAMSUNG, HP, ACER, ASUS...

0₫
từ 880.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ 17

LED, LCD - LG, SAMSUNG, HP, ACER, ASUS...

0₫
từ 380.000
Màn hình máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - màn hình máy tính cũ

Vẫn có thể sử dụng bình thường - nhiều kích cỡ lựa chọn

0₫
từ 180.000

Linh kiện máy tính

Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - card màn hình VGA máy tính cũ 07

4G - DDR5/ DDR6

GIGABYTE, ASUS, MSI, ZOTAC...

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - card màn hình VGA máy tính cũ 14

6G - DDR5/ DDR6

GIGABYTE, ASUS, MSI, ZOTAC...

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - card màn hình VGA máy tính cũ 07

2G - DDR5 - 128bit

GIGABYTE, ASUS, MSI, ZOTAC...

0₫
từ 1.880.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - card màn hình VGA máy tính cũ 07

3G/6G - DDR5 - 192bit

GIGABYTE, ASUS, MSI, ZOTAC...

0₫
từ 1.980.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - card màn hình VGA máy tính cũ 01

2G/4G - DDR5 - 128bit

GIGABYTE, ASUS, MSI...

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - card màn hình VGA máy tính cũ 15

1G/ 2G - DDR5 - 128bit

GIGABYTE, ASUS, MSI, ZOTAC... 

0₫
từ 680.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - card màn hình VGA máy tính cũ 02

1G/2G - DDR5 - 128bit

GIGABYTE, ASUS, MSI...

0₫
từ 980.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - card màn hình VGA máy tính cũ 04

GT 630, GT 620, GT 530, GT 440, GT 420, N210, HD 6570...

0₫
từ 180.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - bo mạch chủ mainboard máy tính cũ B85

GIGABYTE, ASUS, MSI, FOXCONN, ASROCK, ECS…

0₫
từ 390.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - bo mạch chủ mainboard máy tính cũ GIGABYTE H81

GIGABYTE, ASUS, MSI, FOXCONN, ASROCK, ECS…

0₫
từ 450.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - bo mạch chủ mainboard máy tính cũ B75 gaming

Z170, Z270, Z370, H97, Z97, Z77...

 

0₫
XIN LIÊN HỆ
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - bo mạch chủ mainboard máy tính cũ B85

GIGABYTE, ASUS, MSI, FOXCONN, ASROCK, ECS…

0₫
từ 450.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - bo mạch chủ mainboard máy tính cũ GIGABYTE Z68

GIGABYTE, ASUS, MSI, FOXCONN, ASROCK, ECS…

0₫
từ 450.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - bo mạch chủ mainboard máy tính cũ B85

GIGABYTE, ASUS, MSI, FOXCONN, ASROCK, ECS…

0₫
từ 450.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - bo mạch chủ mainboard máy tính cũ B75 gaming

GIGABYTE, ASUS, MSI, FOXCONN, ASROCK, ECS…

0₫
từ 580.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - bo mạch chủ mainboard máy tính cũ B85

GIGABYTE, ASUS, MSI, FOXCONN, ASROCK, ECS…

0₫
từ 580.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i3 1150

i3 4130 - i3 4150 - i3 4160 ...

0₫
CÒN HÀNG
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i3 1150

i3 9100 - i3 9100f - i3 8100 ...

0₫
CÒN HÀNG
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i5

i5 4440 - i5 4570 - i5 4690...

0₫
CÒN HÀNG
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i5

i5 9400 - i5 9400f - i5 8400 ...

0₫
CÒN HÀNG
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Bộ nhớ trong RAM máy tính cũ DDR3 4G

KINGMAX, KINGSTON, GSKILL, ADATA...

0₫
từ 180.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Bộ nhớ trong RAM máy tính cũ DDR3 8G

KINGMAX, KINGSTON, GSKILL, ADATA...

0₫
từ 480.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Bộ nhớ trong RAM máy tính cũ DDR4

KINGMAX, KINGSTON, GSKILL, ADATA...

0₫
từ 190.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Bộ nhớ trong RAM máy tính cũ DDR4

KINGMAX, KINGSTON, GSKILL, ADATA...

0₫
từ 480.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Ổ cứng HDD SSD máy tính cũ HDD 250G

SAMSUNG, WESTERN, SEAGATE...

0₫
từ 80.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Ổ cứng HDD SSD máy tính cũ HDD 500G

SAMSUNG, WESTERN, SEAGATE...

0₫
từ 250.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Ổ cứng HDD SSD máy tính cũ SSD 120G

KINGSTON, KINGMAX, SAMSUNG, INTEL, OCZ...

0₫
từ 190.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Ổ cứng HDD SSD máy tính cũ SSD 240G

KINGSTON, KINGMAX, SAMSUNG, INTEL, OCZ...

0₫
từ 380.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Phụ kiện linh kiện máy tính cũ khác tai nghe headphone

Loại thường, loại GAMER...

0₫
từ 19.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Phụ kiện linh kiện máy tính cũ khác bàn phím keyboard

Phím thường, phím GAMER...

0₫
từ 19.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Phụ kiện linh kiện máy tính cũ khác chuột mouse

Mouse thường, mouse GAMER...

0₫
từ 19.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - Phụ kiện linh kiện máy tính cũ khác vỏ case máy tính

Đa dạng chủng loại

0₫
từ 90.000

Dàn nét - Máy chủ Server - Bàn ghé dàn net

Dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - dàn net cũ 01

Mainboard B660 - CPU core i5 - RAM DDR4 16GB

- VGA GTX 2060 - Màn hình 27"/ 32"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - dàn net cũ 02

Mainboard H610 - CPU core i3 - RAM DDR4 16GB

- VGA GTX 1660 - Màn hình 27"/ 32"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - dàn net cũ 05

Mainboard B560/ H510 - CPU core i5/ core i3 - RAM DDR4 8G

- VGA GTX 1060 - Màn hình 24"/ 27"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - dàn net cũ 06

Mainboard B360/ H310 - CPU core i5/ core i3 - RAM DDR4 8G

- VGA GTX 1050Ti - Màn hình 24"/ 27"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - máy chủ server dàn net cũ 01

Sử dụng cho quán 20 - 40 máy

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - máy chủ server dàn net cũ 01

Sử dụng cho quán 40 - 100 máy

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - máy chủ server dàn net cũ 02

Sử dụng cho quán 100 - 200 máy

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - máy chủ server dàn net cũ 03

Sử dụng cho quán trên 200 máy

0₫
XIN LIÊN HỆ
Bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - bàn net bootroom mặt kính dàn net cũ

Nhiều kiểu bàn, hình thức đa dạng

(bàn hai cấp, bàn một cấp...)

0₫
XIN LIÊN HỆ
Bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - ghế quỳ VIP dàn net cũ

Có nhiều màu 

(xanh, đỏ, đen, cam...)

0₫
XIN LIÊN HỆ
Bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - ghế xoay dàn net cũ

Có nhiều màu 

(xanh, đỏ, đen, cam...)

0₫
XIN LIÊN HỆ
Bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - mua bán phòng dàn net cũ thanh lý tại Hải Phòng - ghế quỳ dàn net cũ

Có số lượng

0₫
XIN LIÊN HỆ

Laptop

Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay cũ - laptop cũ

i5 4300U - RAM 4G - HDD 500G - Intel HD - Màn hình 14.1"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay cũ - laptop cũ

i5 2500M - RAM 4G - HDD 250G - Intel HD - Màn hình 15.6"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay cũ - laptop cũ

i5 5300U - RAM 8G - SSD 240G - Intel HD - Màn hình 15.6"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay cũ - laptop cũ

i5 4200M - RAM 4G - SSD 120G - Intel HD - Màn hình 14.1"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay cũ - laptop cũ

i7 4600U - RAM 4G - SSD 240G - Intel HD - Màn hình 12.5"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay cũ - laptop cũ

i5 7200U - RAM 8G - SSD 240G - GTX 940MX 2G - Màn hình 14.1"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay cũ - laptop cũ

i5 6300U - RAM 8G - SSD 120G - Intel HD Graphic - Màn hình 14.1"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay cũ - laptop cũ

i5 6300HQ - RAM 8G - SSD 240G - NVIDIA GTX 960M 4G - Màn hình 15.6"

0₫
XIN LIÊN HỆ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B660 - Core i7/ i5 - 32G/ 16G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

H610 - Core i5/ i3 - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B560 - i5 11400f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 10.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

H510 - i3 10100f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

900,000₫
từ 8.450.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B460 - i5 10400f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 1660/ 1650/ 1060/ 1050Ti
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 9.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 14

H410 - i3 10100f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1660/ 1650/ 1060/ 1050Ti
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 7.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B360 - i5 9400f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1660/ 1650/ 1060/ 1050Ti...
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 6.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 14

H310 - i3 9100f - 16G/ 8G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1660/ 1650/ 1060/ 1050Ti
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 5.750.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

B150/ H110 - Core i5/ i3 - 8G/ 4G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1060/ 1050Ti/ 750Ti/ 750...
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 3.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 12

B85/ H81 - Core i7/ i5/ i3 - 8G/ 4G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1060/ 1050Ti/ 750Ti/ 750...
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 3.350.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 13

B75/ H61 - Core i7/ i5/ i3 - 8G/ 4G
Ổ cứng SSD 120G/ HDD 500G
VGA 1060/ 1050Ti/ 750Ti/ 750...
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
từ 2.950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 12

B550 - Ryzen 7 - 32G/ 16G
Ổ cứng SSD 240G/ HDD 1TB
VGA 3060/ 2060/ 1660/ 1650/ 1060
(click xem chi tiết khuyến mại đi kèm)

0₫
xin liên hệ

maytinhtrigiao, máy tính tri giao, may tinh tri giao, trigiaocomputer, tri giao computer, trigiao computer, Hải Phòng, Hai Phong, Hải Dương, Hai Duong, Nam Định, Nam Dinh, Thái Bình, Thai Binh, Quảng Ninh, Quang Ninh, máy tính cũ Hải Phòng, may tinh cu Hai Phong, dàn net cũ Hải Phòng, dan net cu Hai Phong, bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng, ban ghe dan net cu Hai Phong, máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng, may chu server dan net cu Hai Phong, mua thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, mua thanh ly dan net cu Hai Phong, thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, thanh ly dan net cu Hai Phong, mua dàn net cũ Hải Phòng, mua dan net cu Hai Phong, mua thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, mua thanh ly phong net cu Hai Phong, thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, thanh ly phong net cu Hai Phong, mua phòng net cũ Hải Phòng, mua phong net cu Hai Phong, linh kiện máy tính cũ Hải Phòng, linh kien may tinh cu Hai Phong, màn hình máy tính cũ Hải Phòng, man hinh may tinh cu Hai Phong, laptop cũ Hải Phòng, laptop cu Hai Phong, máy tính xách tay cũ Hải Phòng, may tinh xach tay cu Hai Phong, sửa máy tính Hải Phòng, sua may tinh Hai Phong, mainboard máy tính cũ Hải Phòng, mainboard may tinh cu Hai Phong, cpu máy tính cũ Hải Phòng, cpu may tinh cu Hai Phong, ram máy tính cũ Hải Phòng, ram may tinh cu Hai Phong, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Phòng, o cung HDD SSD cu Hai Phong, nguồn máy tính cũ Hải Phòng, nguon may tinh cu Hai Phong, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Phòng, VGA card man hinh may tinh cu Hai Phong, camera giám sát Hải Phòng, camera giam sat Hai Phong, máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, bàn ghế dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ban ghe dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy chủ server dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may chu server dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, linh kiện máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, linh kien may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, laptop cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, laptop cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy tính xách tay cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh xach tay cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, sửa máy tính Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, sua may tinh Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mainboard máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mainboard may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, cpu máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, cpu may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ram máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ram may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, o cung HDD SSD cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, nguồn máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, nguon may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, VGA card man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, camera giám sát Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, camera giam sat Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh

Hỗ trợ Online 1
Hỗ trợ Online 2