You are here

Laptop (máy tính xách tay) cũ - máy tính TRI GIAO Hải Phòng

Máy tính xách tay laptop cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - máy tính xách tay cũ 02

i7-4500U/ 4G/ HDD 500G/ VGA GT 820M/ màn hình 15.6"

8.400.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 5520

core i5 2520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

5.000.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6420

core i5 2520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

4.600.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 4430

core i5 2520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

5.000.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 4520

core i5 M520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

4.500.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 9470

core i5 3247U/ 4G/ SSD 120G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

6.800.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Lenovo L412

core i5 M520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

3.800.000
Máy tính xách tay laptop cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - máy tính xách tay cũ 16

i7 2620M/ 4G/ HDD 500G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

7.600.000
Máy tính xách tay laptop cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - máy tính xách tay cũ 19

core i5 M560/ 2G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

3.400.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 3360

core i7/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 13.3"

6.300.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 3460

core i5/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

6.900.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 5440

core i5 4300/ 4G/ HDD 320G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

7.600.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 5530

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

5.600.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 5558

core i5 5200U/ 4G/ HDD 500G/ VGA GT920M/ màn hình 15.4"

10.300.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO -  máy tính xách tay laptop cũ Dell 6220

i5 2520M/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 12.5"

4.400.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO -  máy tính xách tay laptop cũ Dell 6320

core i5/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 13.3"

4.500.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO -  máy tính xách tay laptop cũ Dell 6320

core i7/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 13.3"

5.200.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6330

core i5/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 13.3"

4.800.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6330

core i7 3520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 13.3"

5.600.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6410

core i5 M520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

4.000.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6430

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

5.200.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6430

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

5.300.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6430

core i7/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

6.400.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6510

core i5 M520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

4.400.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6520

core i5 2520M/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

5.500.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Dell 6600

core i7 2720/ 8G/ HDD 500G/ Intel HD Graphic/ màn hình 17.3"

13.200.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 2540

core i5/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 12.5"

3.600.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 2760p

core i7 2640M/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 12.1"

5.300.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 444

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

5.300.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 4530

core i5 2520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

5.500.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 4540

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

5.900.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 650G1

core i5 4300M/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.6"

7.600.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 6560

core i5 2520/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

5.200.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 6570

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

5.500.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 840G1

core i5 4200U/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

7.100.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 840G1

core i7/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

9.200.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 8470

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

5.200.000
Máy tính xách tay laptop cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - máy tính xách tay cũ 08

14.1"/ i5-3320M/ 4G

5.790.000
Máy tính xách tay laptop cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - máy tính xách tay cũ 09

15.6"/ Core i5 2540/ 4G

8.150.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 8570

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.4"

6.000.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 8760

core i7 2720QM/ 8G/ HDD 500G/ Intel HD Graphic/ màn hình 17.3"

12.900.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ HP 8770w

core i7 3720/ 8G/ HDD 500G/ Intel HD Graphic/ màn hình 17.3"

12.500.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - máy tính xách tay laptop cũ Lenovo L430

core i5 3320/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 14.1"

5.600.000
Máy tính xách tay laptop cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - máy tính xách tay cũ 17

i5 3210M/ 4G/ HDD 500G/ Intel HD Graphic/ màn hình 17.3"

10.200.000
Máy tính xách tay laptop cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - máy tính xách tay cũ 18

core i5 2520M/ 4G/ HDD 250G/ Intel HD Graphic/ màn hình 15.6"

4.600.000

maytinhtrigiao, máy tính tri giao, may tinh tri giao, trigiaocomputer, tri giao computer, trigiao computer, Hải Phòng, Hai Phong, Hải Dương, Hai Duong, Nam Định, Nam Dinh, Thái Bình, Thai Binh, Quảng Ninh, Quang Ninh, máy tính cũ Hải Phòng, may tinh cu Hai Phong, dàn net cũ Hải Phòng, dan net cu Hai Phong, bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng, ban ghe dan net cu Hai Phong, máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng, may chu server dan net cu Hai Phong, mua thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, mua thanh ly dan net cu Hai Phong, thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, thanh ly dan net cu Hai Phong, mua dàn net cũ Hải Phòng, mua dan net cu Hai Phong, mua thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, mua thanh ly phong net cu Hai Phong, thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, thanh ly phong net cu Hai Phong, mua phòng net cũ Hải Phòng, mua phong net cu Hai Phong, linh kiện máy tính cũ Hải Phòng, linh kien may tinh cu Hai Phong, màn hình máy tính cũ Hải Phòng, man hinh may tinh cu Hai Phong, laptop cũ Hải Phòng, laptop cu Hai Phong, máy tính xách tay cũ Hải Phòng, may tinh xach tay cu Hai Phong, sửa máy tính Hải Phòng, sua may tinh Hai Phong, mainboard máy tính cũ Hải Phòng, mainboard may tinh cu Hai Phong, cpu máy tính cũ Hải Phòng, cpu may tinh cu Hai Phong, ram máy tính cũ Hải Phòng, ram may tinh cu Hai Phong, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Phòng, o cung HDD SSD cu Hai Phong, nguồn máy tính cũ Hải Phòng, nguon may tinh cu Hai Phong, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Phòng, VGA card man hinh may tinh cu Hai Phong, camera giám sát Hải Phòng, camera giam sat Hai Phong, máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, bàn ghế dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ban ghe dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy chủ server dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may chu server dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, linh kiện máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, linh kien may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, laptop cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, laptop cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy tính xách tay cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh xach tay cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, sửa máy tính Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, sua may tinh Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mainboard máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mainboard may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, cpu máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, cpu may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ram máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ram may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, o cung HDD SSD cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, nguồn máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, nguon may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, VGA card man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, camera giám sát Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, camera giam sat Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh