You are here

CPU máy tính cũ

Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i3 1150

CPU socket 1150 - dùng cho mainboard H81/ B85/ H97...

từ 590.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i5

CPU socket 1150 - dùng cho mainboard H81/ B85/ H97...

từ 1.180.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i7

CPU socket 1150 - dùng cho mainboard H81/ B85/ H97...

xin liên hệ
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i7

Dùng cho mainboard cao cấp hỗ trợ CPU Xeon

xin liên hệ
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ AMD x2

CPU dùng cho mainboard AMD

xin liên hệ
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i3 1155

CPU socket 1155/ 1156 - dùng cho mainboard H55/ H61/ B75/...

từ 180.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i3 1150

CPU socket 1151 - dùng cho mainboard H110/ B150/ H310...

từ 1.280.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i5

CPU socket 1155/ 1156 - dùng cho mainboard H55/ H61/ B75/...

từ 280.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i5

i5 6400, 7400, 8400, 9400...

xin liên hệ
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i7

CPU socket 1155/ 1156 - dùng cho mainboard H55/ H61/ B75/...

xin liên hệ
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ core i7

CPU socket 1151 - dùng cho mainboard H110/ B150/ H310...

xin liên hệ
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ Pentium Q

CPU socket 775 - dùng cho mainboard G31/ G41...

từ 20.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ Celeron G 1

CPU socket 1155/ 1156 - dùng cho mainboard H55/ H61/ B75/...

từ 28.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ Pentium G 2

CPU socket 1150 - dùng cho mainboard H81/ B85/ H97...

từ 180.000
Linh kiện máy tính cũ Hải Phòng máy tính Tri Giao - chip CPU máy tính cũ Pentium G 2

CPU socket 1151 - dùng cho mainboard H110/ B150/ H310...

từ 680.000

maytinhtrigiao, máy tính tri giao, may tinh tri giao, trigiaocomputer, tri giao computer, trigiao computer, Hải Phòng, Hai Phong, Hải Dương, Hai Duong, Nam Định, Nam Dinh, Thái Bình, Thai Binh, Quảng Ninh, Quang Ninh, máy tính cũ Hải Phòng, may tinh cu Hai Phong, dàn net cũ Hải Phòng, dan net cu Hai Phong, bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng, ban ghe dan net cu Hai Phong, máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng, may chu server dan net cu Hai Phong, mua thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, mua thanh ly dan net cu Hai Phong, thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, thanh ly dan net cu Hai Phong, mua dàn net cũ Hải Phòng, mua dan net cu Hai Phong, mua thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, mua thanh ly phong net cu Hai Phong, thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, thanh ly phong net cu Hai Phong, mua phòng net cũ Hải Phòng, mua phong net cu Hai Phong, linh kiện máy tính cũ Hải Phòng, linh kien may tinh cu Hai Phong, màn hình máy tính cũ Hải Phòng, man hinh may tinh cu Hai Phong, laptop cũ Hải Phòng, laptop cu Hai Phong, máy tính xách tay cũ Hải Phòng, may tinh xach tay cu Hai Phong, sửa máy tính Hải Phòng, sua may tinh Hai Phong, mainboard máy tính cũ Hải Phòng, mainboard may tinh cu Hai Phong, cpu máy tính cũ Hải Phòng, cpu may tinh cu Hai Phong, ram máy tính cũ Hải Phòng, ram may tinh cu Hai Phong, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Phòng, o cung HDD SSD cu Hai Phong, nguồn máy tính cũ Hải Phòng, nguon may tinh cu Hai Phong, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Phòng, VGA card man hinh may tinh cu Hai Phong, camera giám sát Hải Phòng, camera giam sat Hai Phong, máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, bàn ghế dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ban ghe dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy chủ server dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may chu server dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, linh kiện máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, linh kien may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, laptop cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, laptop cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy tính xách tay cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh xach tay cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, sửa máy tính Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, sua may tinh Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mainboard máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mainboard may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, cpu máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, cpu may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ram máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ram may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, o cung HDD SSD cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, nguồn máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, nguon may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, VGA card man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, camera giám sát Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, camera giam sat Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh