You are here

Bộ máy tính cũ - máy tính TRI GIAO Hải Phòng

Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 05

H61/ B75 - core i3/ i5 - 8G/16G - SSD120G/ HDD250G - VGA khủng chiến FIFA4 và PUBG

từ 2.750.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 09

H81/ B85 - core i3/i5 - 8G/16G - SSD240G/ HDD - VGA khủng chiến FIFA4 và PUBG

từ 3.380.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 12

H110/ B150 - core i3/ i5/ i7 - 8G/ 16G - SSD240G/ HDD - VGA khủng chiến FIFA4 và PUBG

từ 4.680.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

H310/ B360 - core i3/ i5/ i7 - 8G/ 16G - SSD240G/ HDD - VGA khủng chiến FIFA4 và PUBG

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 01

Máy đồng bộ H61/ H77 - Pentium G - 2G/4G - 160G - DVD

 

từ 1.380.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 01

G31/G41 - CPU Pentium E - 2G/4G - 80G/160G

từ 680.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 02

G41/ P41 -  E7500/ E8400 - 4G - 160G - VGA rời chiến game

từ 980.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 03

H61 - Pentium G - 2G - 160G

từ 1.050.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 04

H61 - Pentium G/ core i3 - 4G/8G - 250G - VGA rời 2G chiến game

từ 1.550.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 06

H81 - Pentium G (G3220, G3450..) - 4G - 250G

từ 1.650.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 07

H81 - core i3 - 4G - SSD 128G

 

  

từ 2.380.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 08

H81 - Pentium G (G3220, G3450..) - 4G - 250G - VGA rời 2G chiến game

từ 1.980.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 10

H110 - G4400 - 4G - SSD120G/ HDD250G

 

từ 2.480.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 11

 H110 - G4400/ core i3 - 4G/ 8G - SSD240G/ HDD - VGA rời 2G chiến game

2.780.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 13

H310 - G5400 - 4G - SSD120G/ HDD250G

 

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 14

 H310 - core i3 - 4G/ 8G - SSD240G/ HDD1T - VGA rời 2G chiến game

 

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 02

Máy đồng bộ H77/ Q77  - core i3 - 4G/8G - 250G - DVD

 

từ 1.880.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 03

Máy đồng bộ H77/ Q77  - core i3/ i5 - 4G/8G - SSD120/HDD250G - DVD - VGA rời 2G chiến game

từ 2.080.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 04

Máy đồng bộ H81 - Pentium G - 4G - 250G - DVD

 

từ 2.180.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 05

Máy đồng bộ H81 - core i3/ i5 - 4G/8G - SSD120/ HDD250 - DVD - VGA rời 2G chiến game

từ 2.880.000

maytinhtrigiao, máy tính tri giao, may tinh tri giao, trigiaocomputer, tri giao computer, trigiao computer, Hải Phòng, Hai Phong, Hải Dương, Hai Duong, Nam Định, Nam Dinh, Thái Bình, Thai Binh, Quảng Ninh, Quang Ninh, máy tính cũ Hải Phòng, may tinh cu Hai Phong, dàn net cũ Hải Phòng, dan net cu Hai Phong, bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng, ban ghe dan net cu Hai Phong, máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng, may chu server dan net cu Hai Phong, mua thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, mua thanh ly dan net cu Hai Phong, thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, thanh ly dan net cu Hai Phong, mua dàn net cũ Hải Phòng, mua dan net cu Hai Phong, mua thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, mua thanh ly phong net cu Hai Phong, thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, thanh ly phong net cu Hai Phong, mua phòng net cũ Hải Phòng, mua phong net cu Hai Phong, linh kiện máy tính cũ Hải Phòng, linh kien may tinh cu Hai Phong, màn hình máy tính cũ Hải Phòng, man hinh may tinh cu Hai Phong, laptop cũ Hải Phòng, laptop cu Hai Phong, máy tính xách tay cũ Hải Phòng, may tinh xach tay cu Hai Phong, sửa máy tính Hải Phòng, sua may tinh Hai Phong, mainboard máy tính cũ Hải Phòng, mainboard may tinh cu Hai Phong, cpu máy tính cũ Hải Phòng, cpu may tinh cu Hai Phong, ram máy tính cũ Hải Phòng, ram may tinh cu Hai Phong, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Phòng, o cung HDD SSD cu Hai Phong, nguồn máy tính cũ Hải Phòng, nguon may tinh cu Hai Phong, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Phòng, VGA card man hinh may tinh cu Hai Phong, camera giám sát Hải Phòng, camera giam sat Hai Phong, máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, bàn ghế dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ban ghe dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy chủ server dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may chu server dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, linh kiện máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, linh kien may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, laptop cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, laptop cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy tính xách tay cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh xach tay cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, sửa máy tính Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, sua may tinh Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mainboard máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mainboard may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, cpu máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, cpu may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ram máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ram may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, o cung HDD SSD cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, nguồn máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, nguon may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, VGA card man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, camera giám sát Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, camera giam sat Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh