You are here

Bộ máy tính cũ - máy tính TRI GIAO Hải Phòng

Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 10

H61/ G620/ 2G/ 250G

từ 1.490.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 13

H61/ core i3/ 8G/ HDD250G hoặc SSD/ VGA rời 2G

từ 3.690.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 23

B75 Gaming/ core i3/ 8G/ HDD250G hoặc SSD/ VGA GT730 hoặc tùy chọn

từ 4.390.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 25

H81/ G3420/ 4G/HDD250G hoặc SSD

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 27

H81/ core i3/ 8G/HDD250G hoặc SSD/ VGA GTX650Ti hoặc tùy chọn

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 32

B85/ core i5/ 8G/HDD 500G hoặc SSD/ VGA GTX 750Ti hoặc tùy chọn

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 01

DELL, HP, FUJITSU...H61/ G620 (hoặc G860, G2020)/ 2G/80G/ DVD

từ 1.890.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 02

DELL, HP, FUJITSU...H61(hoặc Q77)/ G2030 (hoặc core i3)/ 4G/160G/ DVD

từ 2.390.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 03

DELL, HP, FUJITSU...Q77/ core i3 (hoặc i5)/ 4G (hoặc 8G)/500G/ DVD/ VGA rời cao cấp 2G

từ 4.250.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - case đồng bộ máy tính cũ 04

DELL, HP, FUJITSU...H81/ G3240 (hoặc i3, i5)/ 4G (hoặc 8G)/500G/ DVD/ VGA rời cao cấp

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 01

945/ E5300/ 2G/ 80G

từ 890.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 02

P945 / E7500 / 2G / 80G

từ 990.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 03

G31/ E5300/ 2G/ 80G

từ 950.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 04

P31/ E7500/ 2G/ 80G/ VGA rời

từ 1.190.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 05

P35/ E7500/ 2G/ 80G/ VGA rời

từ 1.250.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 06

G41/ E7500/ 2G/ 160G

từ 1.250.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 07

P41/ E7500/ 2G/ 160G/ VGA 1G

từ 1.590.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 08

P45/ E7500/ 2G/ 160G/ VGA 1G

từ 1.650.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 09

H61/ G620/ 2G/ 80G

từ 1.390.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 11

H61/ G2030/ 2G/ 250G

từ 1.690.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 12

H61/ G2030/ 4G/ 250G/ VGA 2G

từ 2.550.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 14

Z68/ G2030/ 4G/ HDD250G hoặc SSD/ VGA rời 2G

từ 2.890.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 15

Z68/ core i3/ 8G/ HDD250G hoặc SSD/ VGA 2G hoặc tùy chọn

từ 3.790.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 16

H71/ G620/ 2G/ 250G

từ 1.690.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 17

 H71/ G2030/ 2G/ 250G

từ 1.890.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 18

H71/ G2030/ 4G/ 250G/ VGA 2G hoặc tùy chọn

từ 2.890.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 19

H71/ core i3/ 8G/ HDD250G hoặc SSD/ VGA 2G hoặc tùy chọn

từ 3.750.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 20

B75/ G2030/ 2G/ 250G

từ 2.190.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 21

B75/ G2030/ 4G/ 250G/ VGA 2G hoặc tùy chọn

từ 3.290.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 22

B75/ core i3/ 8G/ 250G/ VGA 2G hoặc tùy chọn

từ 4.290.000
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 24

H81/ G3240/ 4G/HDD250G hoặc SSD

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 26

H81/ G3420/ 4G/HDD250G hoặc SSD/ VGA GTX650Ti hoặc tùy chọn

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 28

H81/ core i5/ 8G/HDD500G hoặc SSD/ VGA GTX650Ti hoặc tùy chọn

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 29

B85/ G3420/ 4G/HDD250G hoặc SSD

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 30

B85/ G3420/ 4G/HDD250G hoặc SSD/ VGA GTX750Ti hoặc tùy chọn

xin liên hệ
Máy tính cũ Hải Phòng máy tính TRI GIAO - bộ máy tính cũ 31

 B85/ core i3/ 8G/HDD250G hoặc SSD/ VGA GTX 750Ti hoặc tùy chọn

xin liên hệ

maytinhtrigiao, máy tính tri giao, may tinh tri giao, trigiaocomputer, tri giao computer, trigiao computer, Hải Phòng, Hai Phong, Hải Dương, Hai Duong, Nam Định, Nam Dinh, Thái Bình, Thai Binh, Quảng Ninh, Quang Ninh, máy tính cũ Hải Phòng, may tinh cu Hai Phong, dàn net cũ Hải Phòng, dan net cu Hai Phong, bàn ghế dàn net cũ Hải Phòng, ban ghe dan net cu Hai Phong, máy chủ server dàn net cũ Hải Phòng, may chu server dan net cu Hai Phong, mua thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, mua thanh ly dan net cu Hai Phong, thanh lý dàn net cũ Hải Phòng, thanh ly dan net cu Hai Phong, mua dàn net cũ Hải Phòng, mua dan net cu Hai Phong, mua thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, mua thanh ly phong net cu Hai Phong, thanh lý phòng net cũ Hải Phòng, thanh ly phong net cu Hai Phong, mua phòng net cũ Hải Phòng, mua phong net cu Hai Phong, linh kiện máy tính cũ Hải Phòng, linh kien may tinh cu Hai Phong, màn hình máy tính cũ Hải Phòng, man hinh may tinh cu Hai Phong, laptop cũ Hải Phòng, laptop cu Hai Phong, máy tính xách tay cũ Hải Phòng, may tinh xach tay cu Hai Phong, sửa máy tính Hải Phòng, sua may tinh Hai Phong, mainboard máy tính cũ Hải Phòng, mainboard may tinh cu Hai Phong, cpu máy tính cũ Hải Phòng, cpu may tinh cu Hai Phong, ram máy tính cũ Hải Phòng, ram may tinh cu Hai Phong, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Phòng, o cung HDD SSD cu Hai Phong, nguồn máy tính cũ Hải Phòng, nguon may tinh cu Hai Phong, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Phòng, VGA card man hinh may tinh cu Hai Phong, camera giám sát Hải Phòng, camera giam sat Hai Phong, máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, bàn ghế dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ban ghe dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy chủ server dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may chu server dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua dàn net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua dan net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, thanh lý phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, thanh ly phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mua phòng net cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mua phong net cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, linh kiện máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, linh kien may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, laptop cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, laptop cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, máy tính xách tay cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, may tinh xach tay cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, sửa máy tính Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, sua may tinh Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, mainboard máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, mainboard may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, cpu máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, cpu may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ram máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, ram may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, ổ cứng HDD SSD cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, o cung HDD SSD cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, nguồn máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, nguon may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, VGA card màn hình máy tính cũ Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, VGA card man hinh may tinh cu Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh, camera giám sát Hải Dương Thái Bình Nam Định Quảng Ninh, camera giam sat Hai Duong Thai Binh Nam Dinh Quang Ninh